Intususcepción de sigmoides a colon descendente secundario a lipoma intestinal: reporte de caso - Revista Electrónica de Portales Medicos.com